Warunki zaliczenia

Kurs Mechanika I kończy się kolokwium na przedostatnich zajęciach (poprawa na ostatnich).  Warunkiem zaliczenia jest  uzyskanie co najmniej 66% punktów (6,75/10 punktów)

Ocena końcowa jest zależna od uzyskanego progu punktowego:

  • 3,0: =>66 – 72,6%
  • 3,5: >72,6 – 79,2%
  • 4,0: >79,2 – 85,8%
  • 4,5: >85,8 – 92,4%
  • 5,0: >92,4%

Istnieje możliwość otrzymania dodatkowych bonusów:

  • Istnieje możliwość oddania 2 projektów (nie obowiązkowych) popartych rozmową za co można uzyskać +0,5 do oceny.
  • Osoby, które dostaną 3 plusy („+”) za zgłaszanie się
    i rozwiązywanie zadań na tablicy dostaną +1 punkt doliczany do wyniku z kolokwium.

http://www.keepcalm-o-matic.co.uk/p/may-the-odds-be-ever-in-your-favor-31/