Mechanika II

Prowadzone przeze mnie kursy:

 

Literatura przydatna w realizacji kursu:
– Kinematyka i Dynamika – zbiór zadań, A. Ciastoń, G. Nowicka, A. Nowicka;
Zbiór Zadań z Mechaniki Ogólnej, J. Giergiel;
– Każdy inny podręcznik akademicki z mechaniki.

Te pozycje można znaleźć w bibliotece bądź poszukać ich on-line.