Mechanika techniczna

Prowadzone przeze mnie kursy:

Literatura przydatna w realizacji kursu:
– Zbiór zadań ze statyki i wytrzymałości materiałów, T. Rajfert, J. Rżysko;
– Mechanika ogólna – statyka i kinematyka,  J. Misiak;
– Kinematyka i Dynamika – zbiór zadań, A. Ciastoń, G. Nowicka, A. Nowicka;
– Metodyka rozwiązywania zadań z mechaniki, J. Nizioł;
– Każdy inny podręcznik akademicki z mechaniki.

Te pozycje można znaleźć w bibliotece bądź poszukać ich on-line.