Wszystkie wpisy, których autorem jest Michał Przybylski

Kolokwia semestr letni 2015/16

Proszę Państwa,

II kolokwium dla każdej z grup odbędzie się na ostatnich zajęciach każdej z grup czyli odpowiednio (06.06.2016 i 09.06.2016). Natomiast kolokwia poprawkowe (I i II) odbędą  się 17.06.2016 w sali 316 w budynku B-1 od godziny 11:15. Osoby poprawiające oba kolokwia będą pisały 4 godziny. Będzie to zbiorcza poprawa dla wszystkich grup zajęciowych, które prowadzę naraz.

Zmiana w projekcie 1

Proszę Państwa,
w związku z tym że grupa poniedziałkowa zgłaszała problemy
z zadaniem 3 z projektu 1, zostało ona nieznacznie zmodyfikowane dla Państwa ułatwienia. Proszę się zapoznać ze zmianą i nie zapomnieć o oddaniu projektu na czas.