Zmodyfikowany model lepkosprężysty do opisu właściwości elastomerów magnetoreologicznych

by Michał Przybylski
Reference:
Zmodyfikowany model lepkosprężysty do opisu właściwości elastomerów magnetoreologicznych (Michał Przybylski), PhD thesis, Politechnika Wrocławska, 2019.
Bibtex Entry:
@PhDThesis{	  000223299,
  author	= {Przybylski, Michał},
  title		= {Zmodyfikowany model lepkosprężysty do opisu właściwości elastomerów magnetoreologicznych },
  year		= {2019},
  school	= {Politechnika Wrocławska},
  address	= {Wrocław}
}