Influence of recrystallization on damping properties of alloy Fe75Zr4Ti3B17Cu1

by Mirosław Bocian, Rafał P Mech, Wojciech Myszka, Michał Przybylski
Reference:
Influence of recrystallization on damping properties of alloy Fe75Zr4Ti3B17Cu1 (Mirosław Bocian, Rafał P Mech, Wojciech Myszka, Michał Przybylski), In Zeszyty Naukowe — Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki, volume 48, 2016.
Bibtex Entry:
@Article{	 Bocian2016b,
 author	= {Bocian, Mirosław and Mech, Rafał P and Myszka, Wojciech
		 and Przybylski, Michał},
 title		= {Influence of recrystallization on damping properties of
		 alloy {Fe75Zr4Ti3B17Cu1}},
 journal	= {Zeszyty Naukowe -- Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk
		 Lądowych im. gen. T. Kościuszki},
 year		= {2016},
 volume	= {48},
 number	= {4},
 pages		= {123-134},
 doi		= {10.5604/17318157.1226141},
 keywords	= {mechanika eksperymentalna, szkło metaliczne, stop
		 amorficzny, właściwości materiałów, inżynieria
		 materiałowa},
 owner		= {automat},
 timestamp	= {2017.01.17}
}