Analiza statystyczna intensywności uszkodzeń obiektów technicznych

by Jerzy Detyna
Reference:
Analiza statystyczna intensywności uszkodzeń obiektów technicznych (Jerzy Detyna), In Zeszyty Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, 2005.
Bibtex Entry:
@Article{Detyna2005,
 Title          = {Analiza statystyczna intensywności uszkodzeń obiektów technicznych},
 Author          = {Detyna, Jerzy},
 Journal         = {Zeszyty Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości},
 Year           = {2005},
 Number          = {7},
 Pages          = {16-22},

 Keywords         = {eksploatacja maszyn, niezawodność maszyn, obiekt techniczny, statystyka}
}