Badania uszkodzonych łopatek turbiny parowej

by Włodzimierz Dudziński, Zbigniew Mirski, Włodzimierz Tylus, Adam Kurzawa, Marek Jasiorski, Andrzej M. Żak, Dariusz Bąkowski, Czesław Czuryło, Leszek Mroczkowski, Maciej Pajdzik
Reference:
Badania uszkodzonych łopatek turbiny parowej (Włodzimierz Dudziński, Zbigniew Mirski, Włodzimierz Tylus, Adam Kurzawa, Marek Jasiorski, Andrzej M. Żak, Dariusz Bąkowski, Czesław Czuryło, Leszek Mroczkowski, Maciej Pajdzik), 2017.
Bibtex Entry:
@TechReport{	 Dudzinski2017,
 author	= {Dudziński, Włodzimierz and Mirski, Zbigniew and Tylus, Włodzimierz and Kurzawa, Adam and Jasiorski, Marek and Żak, Andrzej M. and Bąkowski, Dariusz and
		 Czuryło, Czesław and Mroczkowski, Leszek and Pajdzik, Maciej},
 title		= {Badania uszkodzonych łopatek turbiny parowej},
 institution	= {Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej.},
 year		= {2017},
 type		= {SPR},
 number	= {148},
 keywords	= {łopatki turbiny parowej, mikroanaliza składu chemicznego, badania metalograficzne, próby wytrzymałościowe},
 owner		= {automat},
 timestamp	= {2018.02.01}
}