Properties of composites in dynamical compression test

by Jerzy Gronostajski, Zbigniew Gronostajski, Przemysław K. Wiewiórski, Sławomir Polak
Reference:
Properties of composites in dynamical compression test (Jerzy Gronostajski, Zbigniew Gronostajski, Przemysław K. Wiewiórski, Sławomir Polak), In Inżynieria Materiałowa, volume 25, 2004.
Bibtex Entry:
@Article{	  Gronostajski2004a,
  author	= {Gronostajski, Jerzy and Gronostajski, Zbigniew and Wiewiórski, Przemysław K. and Polak, Sławomir},
  title		= {Properties of composites in dynamical compression test},
  journal	= {Inżynieria Materiałowa},
  year		= {2004},
  volume	= {25},
  number	= {3},
  pages		= {717-720},
  keywords	= {obciążenie dynamiczne, elementy kompozytowe, pojazdy samochodowe},
  timestamp	= {2014.07.17}
}