Description of the CSSc by a certain class of elastic-plastic models

by Jerzy Kaleta, Grażyna Ziętek
Reference:
Description of the CSSc by a certain class of elastic-plastic models (Jerzy Kaleta, Grażyna Ziętek), In The Third International Conference on Low Cycle Fatigue and Elasto-Plastic Behaviour of Materials, Elsevier Applied Science, 1992.
Bibtex Entry:
@InProceedings{Kaleta1992f,
 Title          = {Description of the {CSSc} by a certain class of elastic-plastic models},
 Author          = {Kaleta, Jerzy and Ziętek, Grażyna},
 Booktitle        = {The Third International Conference on Low Cycle Fatigue and Elasto-Plastic Behaviour of Materials},
 Year           = {1992},

 Address         = {Berlin},
 Pages          = {459-464},
 Publisher        = {Elsevier Applied Science},

 Keywords         = {krzywa cyklicznego odkształcenia, ciało sprężysto-plastyczne, LCF/HCF, mosiądź-alfa, stal ferrytyczno-perlityczna, własności cykliczne}
}