Effect of sintering temperature on cyclic properties of selected P/M steels

by Jerzy Kaleta, Artur Mikołajczyk, Jacek Żebracki
Reference:
Effect of sintering temperature on cyclic properties of selected P/M steels (Jerzy Kaleta, Artur Mikołajczyk, Jacek Żebracki), In Fatigue ’96. Proceedings of the Sixth International Fatigue Congress (G. Lutjering, H. Nowack, eds.), Pergamon, 1996.
Bibtex Entry:
@InProceedings{Kaleta1996b,
 author  = {Kaleta, Jerzy and Mikołajczyk, Artur and Żebracki, Jacek},
 title   = {Effect of sintering temperature on cyclic properties of selected P/M steels},
 booktitle = {Fatigue '96. Proceedings of the Sixth International Fatigue Congress},
 year   = {1996},
 editor  = {G. Lutjering and H. Nowack},
 pages   = {105-110},
 address  = {Berlin},
 publisher = {Pergamon},
 keywords = {zmęczenie, własności cykliczne, stale spiekane, temperatura spiekania, efekt Villariego},
}