Investigations of magnetorheological elastomers subjected to cyclic loading

by Jerzy Kaleta, Michał Królewicz, Daniel Lewandowski, Michał Przybylski
Reference:
Investigations of magnetorheological elastomers subjected to cyclic loading (Jerzy Kaleta, Michał Królewicz, Daniel Lewandowski, Michał Przybylski), In Key Engineering Materials, volume 598, 2014.
Bibtex Entry:
@Article{	 Kaleta2014c,
 author	= {Kaleta, Jerzy and Królewicz, Michał and Lewandowski,
		 Daniel and Przybylski, Michał},
 title		= {Investigations of magnetorheological elastomers subjected
		 to cyclic loading},
 journal	= {Key Engineering Materials},
 year		= {2014},
 volume	= {598},
 pages		= {81-85},
 doi		= {10.4028/www.scientific.net/KEM.598.81},
 keywords	= {materiały SMART, MRE, kompozyt, tłumienie, zmęczenie}
}