Achievements of conference in mechanical engineering

by Wacław Kasprzak
Reference:
Achievements of conference in mechanical engineering (Wacław Kasprzak), 1997.
Bibtex Entry:
@Book{Kasprzak1997,
  title    = {Achievements of conference in mechanical engineering},
  year     = {1997},
  author   = {Kasprzak, Wacław},
  keywords = {prognozowanie metodą delficką, prognozy japońskie, prognozy brytyjskie},
}