Wpływ naciągu włókna na wytrzymałość wysokociśnieniowej nawijanej rury kompozytowej

by Piotr Krysiak
Reference:
Wpływ naciągu włókna na wytrzymałość wysokociśnieniowej nawijanej rury kompozytowej (Piotr Krysiak), PhD thesis, Rozprawa doktorska (09.12.2015) Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczny, Wrocław. Promotor: dr hab. inż. Jerzy Kaleta, prof. nadz. PWr, 2015.
Bibtex Entry:
@PhdThesis{Krysiak2015a,
 author  = {Krysiak, Piotr},
 title   = {Wpływ naciągu włókna na wytrzymałość wysokociśnieniowej nawijanej rury kompozytowej},
 school  = {Rozprawa doktorska (09.12.2015) Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczny, Wrocław. Promotor: dr hab. inż. Jerzy Kaleta, prof. nadz. PWr},
 year   = {2015},
 keywords = {rura kompozytowa, zbiorniki, wytrzymałość, metody obliczeniowe},
 timestamp = {2016.10.18},
}