Wirtualne laboratorium mechaniki

by Łukasz Maciejewski, Wojciech Myszka
Reference:
Wirtualne laboratorium mechaniki (Łukasz Maciejewski, Wojciech Myszka), In Zmęczenie i mechanika pękania. Materiały XIX Sympozjum Zmęczenie i Mechanika Pękania, Wydaw. Uczel. ATR, 2002.
Bibtex Entry:
@InProceedings{Maciejewski2002,
 Title          = {Wirtualne laboratorium mechaniki},
 Author          = {Maciejewski, Łukasz and Myszka, Wojciech},
 Booktitle        = {Zmęczenie i mechanika pękania. Materiały XIX Sympozjum Zmęczenie i Mechanika Pękania},
 Year           = {2002},

 Address         = {Bydgoszcz-Pieczyska},
 Pages          = {241-246},
 Publisher        = {Wydaw. Uczel. ATR},

 Keywords         = {laboratorium mechaniki, eksperyment, baza danych, eksperyment na odległość},
 Url           = {http://kmim.wm.pwr.edu.pl/myszka/wp-content/uploads/sites/2/2018/01/artykul.pdf}
}