Usługi w sieci Internet

by Wojciech Myszka
Reference:
Usługi w sieci Internet (Wojciech Myszka), In Komputerowe wspomagania badań naukowych. I Konferencja Środowiskowa KOWBAN’94, 1994.
Bibtex Entry:
@InProceedings{	 Myszka1994,
 author	= {Myszka, Wojciech},
 title		= {Usługi w sieci Internet},
 booktitle	= {Komputerowe wspomagania badań naukowych. I Konferencja
		 Środowiskowa KOWBAN'94},
 year		= {1994},
 pages		= {47--56},
 address	= {Wrocław},
 organization	= {Wrocławskie Towarzystwo Naukowe},
 keywords	= {Internet},
 timestamp	= {2014.09.04}
}