Usługi w sieci Internet

by Wojciech Myszka
Reference:
Usługi w sieci Internet (Wojciech Myszka), In Komputerowe wspomagania badań naukowych. I Konferencja Środowiskowa KOWBAN’94, 1994.
Bibtex Entry:
@InProceedings{Myszka1994,
 author    = {Myszka, Wojciech},
 title    = {Usługi w sieci Internet},
 booktitle  = {Komputerowe wspomagania badań naukowych. I Konferencja Środowiskowa KOWBAN'94},
 year     = {1994},
 pages    = {47--56},
 address   = {Wrocław},
 organization = {Wrocławskie Towarzystwo Naukowe},
 keywords   = {Internet},
 timestamp  = {2014.09.04},
}