Design, model and construction of the variable magnetic field generator

by Michał Przybylski
Reference:
Design, model and construction of the variable magnetic field generator (Michał Przybylski), In 11th Students’ Science Conference Man — Civilization — Future: Będlewo, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2013.
Bibtex Entry:
@InProceedings{	  Przybylski2013,
  author	= {Przybylski, Michał},
  title		= {Design, model and construction of the variable magnetic field generator},
  booktitle	= {11th Students' Science Conference Man -- Civilization -- Future: Będlewo},
  year		= {2013},
  pages		= {103-108},
  address	= {Będlewo},
  publisher	= {Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej},
  keywords	= {MRE, Halbach, macierz magnetyczna, neodym},
  timestamp	= {2014.07.15}
}