Modal analysis and method for determination of damping parameters

by Michał Przybylski
Reference:
Modal analysis and method for determination of damping parameters (Michał Przybylski), In 12th Students’ Science Conference: Boguszów-Gorce, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2014.
Bibtex Entry:
@InProceedings{Przybylski2014a,
 author  = {Przybylski, Michał},
 title   = {Modal analysis and method for determination of damping parameters},
 booktitle = {12th Students' Science Conference: Boguszów-Gorce},
 year   = {2014},
 pages   = {289-294},
 address  = {Boguszów-Gorce},
 publisher = {Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej},
 keywords = {algorytm, funkcja przejścia, FRF, wykres Nyquist, tłumienie, lepkosprężystość, aproksymacja kołowa, metoda połowy mocy},
 timestamp = {2014.10.10},
}