Modal analysis and method for determination of damping parameters

by Michał Przybylski
Reference:
Modal analysis and method for determination of damping parameters (Michał Przybylski), In 12th Students’ Science Conference: Boguszów-Gorce, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2014.
Bibtex Entry:
@InProceedings{	  Przybylski2014a,
  author	= {Przybylski, Michał},
  title		= {Modal analysis and method for determination of damping parameters},
  booktitle	= {12th Students' Science Conference: Boguszów-Gorce},
  year		= {2014},
  pages		= {289-294},
  address	= {Boguszów-Gorce},
  publisher	= {Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej},
  keywords	= {algorytm, funkcja przejścia, FRF, wykres Nyquist, tłumienie, lepkosprężystość, aproksymacja kołowa, metoda połowy mocy},
  timestamp	= {2014.10.10}
}