A hybrid spares demand forecasting method dedicated to mining industry

by Maria M Rosienkiewicz, Edward Chlebus, Jerzy Detyna
Reference:
A hybrid spares demand forecasting method dedicated to mining industry (Maria M Rosienkiewicz, Edward Chlebus, Jerzy Detyna), In Applied Mathematical Modelling, volume 49, 2017.
Bibtex Entry:
@Article{Rosienkiewicz2017,
 author  = {Rosienkiewicz, Maria M and Chlebus, Edward and Detyna, Jerzy},
 title   = {A hybrid spares demand forecasting method dedicated to mining industry},
 journal  = {Applied Mathematical Modelling},
 year   = {2017},
 volume  = {49},
 pages   = {87-107},
 gsid   = {17405412911940798246},
 keywords = {części zamienne, prognozowanie popytu, sztuczne sieci neuronowe (SSN), kryterium informacyjne Akaike (AIC), kryterium informacyjne Schwarza (BIC), przemysł wydobywczy},
 owner   = {automat},
 timestamp = {2017.06.16},
 url    = {https://doi.org/10.1016/j.apm.2017.04.027},
}