The problem of evaluating a lifetime of old steel structures under cyclic load

by Mieczysław Szata, Grzegorz Pękalski, Grzegorz Lesiuk
Reference:
The problem of evaluating a lifetime of old steel structures under cyclic load (Mieczysław Szata, Grzegorz Pękalski, Grzegorz Lesiuk), In Computer systems aided science and engineering work in transport, mechanics and electrical engineering, Technical University of Radom, 2008.
Bibtex Entry:
@InProceedings{Szata2008c,
 author  = {Szata, Mieczysław and Pękalski, Grzegorz and Lesiuk, Grzegorz},
 title   = {The problem of evaluating a lifetime of old steel structures under cyclic load},
 booktitle = {Computer systems aided science and engineering work in transport, mechanics and electrical engineering},
 year   = {2008},
 pages   = {509-515},
 address  = {Radom},
 publisher = {Technical University of Radom},
 keywords = {wzrost pęknięcia zmęczeniowego, stare mosty, model energetyczny, badania materiałowe},
}