Aktualności

Konsultacje w sesji

Szanowni Państwo – w sesji konsultacje będą odbywać się dalej w trybie zdalnym wg poniższego rozkładu:

 • poniedziałek 13:00 – 15:00
 • środa 13:00 – 15:00

LINK DO KONSULTACJI
hasło: XtzKdk

Wymagane zalogowanie przez konto studenckie.

Konsultacje 19.10.2020

W dn. 19.10 ze względu na konieczność uczestniczenia w spotkaniu grupy badawczej konsultacje będą trwały wyjątkowo w godzinach 15:00 – 15:55. Gdyby ktoś z Państwa miał potrzebę konsultacji dziś, ale nie udałoby się to w skróconym czasie, wówczas proszę o informację mailową — spróbuję zaproponować wówczas spotkanie w późniejszym terminie.

Konsultacje

Konsultacje w tym semestrze dla moich studentów prowadzę zdalnie. Będę dostępny online w podanych terminach. Można mnie wtedy atakować.

Poniedziałek 15:00 – 17:00

Środa 13:00 – 15:00

Sanitarny savoir-vivre

Szanowni Państwo, zgodnie z zaleceniami władz uczelni zobowiązani jesteśmy wszyscy stosować się do reguł sanitarnych. Proszę o przeczytanie poniższych zasad.

WYTYCZNE DOTYCZĄCE STUDENTÓW

 1. Na zajęcia może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Nie mogą w nich uczestniczyć studenci, którzy są chorzy, przebywają w domu z osobą odbywającą kwarantannę lub izolację w warunkach domowych, albo sami są objęci kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 2. Na zajęcia zabrania się przynoszenia zbędnych rzeczy. Zabrania się korzystania z telefonów komórkowych w trakcie zajęć.
 3. Rzeczy osobiste należy zostawić w miejscu, wskazanym przez prowadzącego zajęcia. Studenci zostawiając lub odbierając swoje rzeczy obowiązani są zachować odpowiednie środki bezpieczeństwa (odległość od innych osób, zakrywanie ust i nosa).
 4. Czekając na wejście na zajęcia studenci powinni zachować odstęp minimum 1,5 m od siebie oraz mieć osłonięte usta i nos.
 5. Przed zajęciami studenci powinni zapoznać się z regulaminem pracowni w zakresie zasad bezpieczeństwa w czasie pandemii COVID-19 oraz podstawowymi informacjami dotyczycącymi możliwych sposobów zapobiegania zakażeniu koronawirusem.
 6. Osoby mogą w czasie przerwy w zajęciach opuścić budynek, w którym odbywają się zajęcia lub przebywać na jego terenie, jeżeli zapewniona jest odpowiednia przestrzeń pozwalająca na przestrzeganie dystansu społecznego, określonego przepisami prawa, wynoszącego przynajmniej 1,5 metra od drugiej osoby.
 7. Przed rozpoczęciem zajęć ich uczestnicy powinni zdezynfekować ręce.
 8. Na zajęcia mogą wejść wyłącznie osoby z osłoną na usta i nos (maseczka jednorazowa lub wielokrotnego użytku, przyłbica w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką).
 9. Należy zachować bezpieczną odległość od osób przebywających w pomieszczeniu (rekomendowane 1,5 m).
 10. Jeśli w zajęciach uczestniczą osoby wymagające pomocy osób trzecich, osoby te nie są zobowiązane do utrzymania dystansu. Asystenci osób z niepełnosprawnościami przebywający na terenie Uczelni lub uczestniczący w zajęciach są zobowiązani do przestrzegania zasad obowiązujących na Uczelni, za wyjątkiem sytuacji, kiedy ich przestrzeganie nie jest możliwe ze względu na obowiązki asystenckie.
 11. Każdy student zobowiązany jest korzystać z własnych przyborów/przedmiotów niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zajęć. Nie można pożyczać przedmiotów innych uczestników zajęć.
 12. Po zakończeniu zajęć należy zdezynfekować dłonie zgodnie z instrukcją.

Praca w laboratorium