Prace dyplomowe

2015

 • Numeryczna analiza zaburzeń procesu odtwarzania tkanki kostnej – stud. Angelika Kobyłko, praca magisterska
 • Numeryczna analiza procesu tworzenia zrostu kostnego – stud. Łukasz Filipiak, praca magisterska
 • Analiza parametrów biomechanicznych zespoleń końca dalszego kości udowej płytą blokowaną LISS – stud. Michał Pakuła, praca inżynierska
 • Numeryczna analiza stabilizacji kręgów dotkniętych dyskopatią – stud. Agnieszka Dróżdż, praca inżynierska
 • Analiza numeryczna stabilizacji wybranego typu złamania kręgu kręgosłupa odcinka lędźwiowego – stud. Dariusz Junyszek, praca inżynierska

2014

 • Wpływ pozycji implantu dentystycznego na rozkład naprężeń,  przemieszczeń i odkształceń w rejonie przyzębia – stud. Maja Dubicka, praca inżynierska
 • Symulacja numeryczna wpływu stabilizacji złamania kości żuchwy na rozkłady naprężeń i przemieszczeń – stud. Beata Łoś, praca inżynierska
 • Przebudowa tkanki kostnej okolic przyzębia powodowana siłami żucia – stud. Krystian Stempek, praca magisterska;
 • Numeryczne wsparcie procesu leczenia zespołu Pierre Robina – stud. Aleksandra Czarnecka, praca magisterska;
 • Wpływ błędnego zamocowania endoprotezy stawu biodrowego na zużycie implantu i niszczenie tkanki kostnej – stud. Angelika Kobyłko, praca inżynierska;

2013

 • Przebudowa struktury beleczkowej w kręgach kręgosłupa szyjnego z wprowadzonymi elementami stabilizującymi – stud. Agata Kizny, praca inżynierska;
 • Projekt trzonu endoprotezy kości udowej i jego numeryczna weryfikacja w odniesieniu do konstrukcji istniejących – stud. Maciej Majka, praca inżynierska;

2012

 • Analiza wpływu typu obciążenia kręgosłupa szyjnego na rozkład struktur beleczkowych w trzonie kręgu – stud. Joanna Mazurek, praca inżynierska;