Dydaktyka

W semestrze letnim 2014/2015 prowadzę zajęcia z przedmiotów:

  • Mechanika 1 (wykład i ćwiczenia)
  • Metody numeryczne w biomechanice (wykład i laboratoria)

Konsultacje:

  • poniedziałek 9:05-11:05
  • wtorek 9:00 – 11:00