Mechanika 1

KARTA KURSU

Wszystkie szczegóły związane z treścią programową kursu Mechanika I można znaleźć w karcie kursu -> MMM031010.

NOTATKI Z WYKŁADU 2019

Wykład nr 1 i 2

Wykład nr 3

Wykład nr 4,5,6

Wykład nr 7

Wykład nr 8

NOTATKI Z ĆWICZEŃ 2019

Ćwiczenie nr 2

Ćwiczenie nr 3

Ćwiczenie nr 4-5

Ćwiczenie nr 6-7

Ćwiczenie nr 8

Kinematyka – wyznaczanie prędkości

LITERATURA

 1. Gabryszewska B., Pszonka A., Mechanika – Część I – Statyka, Wyd. PWr
 2. Giergiel J., Zbiór zadań z mechaniki ogólnej, Wyd. AGH, dostęp elektroniczny
 3. Iwulski Z.,  Wyznaczanie sił tnących i momentów zginających w belkach : zadania z rozwiązaniami, Wyd. AGH, dostęp elektroniczny
 4. Giergiel J., Głuch L., Łopata A., Zbiór zadań z mechaniki: metodyka rozwiązań, Wyd. AGH, dostęp elektroniczny
 5. Misiak J., Mechanika ogólna – T. 1 – Statyka i kinematyka, WNT
 6. Leyko J., Mechanika ogólna – Statyka i kinematyka, PWN

MATERIAŁY DODATKOWE

 1. Zadania kolokwialne (belki, ramy, kratownice, środki ciężkości, momenty bezwładności) -> zadania
 2. Zadania do zrobienia – kratownice. Proszę obliczyć siły reakcji oraz metodą wydzielania węzłów siły wewnętrzne  we wszystkich prętach.
 3. Zadania do zrobienia – belki. Proszę obliczyć siły reakcji oraz rozpisać równania na momenty gnące i siły tnące w przedziałach, które następnie proszę rozrysować.
 4. Belki z kartkówek.
 5. Belka z przegubem
 6. Belka z przegubem 2
 7. Belki i kratownice z kolokwium 2016
 8. Kratownice_2015, Kratownice_2016_1 z kartkówek
 9. Kratownice_2017 z kartkówki
 10. Ramy z kartkówek
 11. Dwie ramy z zajęć – 31.03.2017
 12. Belki_2016 z kartkówek
 13. Środki ciężkości, momenty bezwładności
 14. Środki ciężkości, momenty bezwładności 2
 15. Środki ciężkości, momenty bezwładności i kinematyka
 16. Kolokwium z 2019