Mechanika 2

KARTA KURSU

Wszystkie szczegóły związane z treścią programową kursu Mechanika I można znaleźć w karcie kursu -> MMM031018.

LITERATURA

  1. Giergiel J., Zbiór zadań z mechaniki ogólnej, Wyd. AGH, dostęp elektroniczny
  2. Giergiel J., Głuch L., Łopata A., Zbiór zadań z mechaniki: metodyka rozwiązań, Wyd. AGH, dostęp elektroniczny
  3. Misiak J., Mechanika ogólna – T. 2 – Dynamika, WNT
  4. Ciastoń A. – Kinematyka i Dynamika – zbiór zadań
  5. Witkowski Cz. – Zbiór zadań z mechaniki. Cz. 1 Kinematyka, dostęp elektroniczny
  6. Witkowski Cz. – Zbiór zadań z mechaniki. Cz. 2 Dynamika, dostęp elektroniczny

MATERIAŁY DODATKOWE

  1. Zadania z kinematyki
  2. Zadania z dynamiki