Technologie Informacyjne

Cel kursu

Celem kursu Technologie Informacyjne jest wedle KRK:

 • Ujednolicenie terminologii z zakresu technologii informacyjnych, przedstawienie genezy, historii i aktualnego stanu rozwoju informatyki
 • Ugruntowanie wiedzy na temat zasad funkcjonowania komputerów i przedstawienie ogólnych zasad konstruowania algorytmów (komputerowych)
 • Ogólne wskazówki na temat przygotowywania publikacji i prezentacji technicznych
 • Internet i zasady zachowania w Internecie, przestrzeganie dobrych obyczajów internetowych, prawo w Internecie

Szczegółowe wymagania oraz plan kursu wedle karty realizacji kursu – MMM031003.

Materiały z wykładu

Wersja 2020 – prezentacja na GDrive

Wersja 2020 – plik pdf

Wersja 2019 – prezentacja na GDrive

Wersja wykładu 2017-2018 – wszystko w jednym pliku pdf.

Stara wersja wykładu:

Prezentacje będą pojawiać się po ukończeniu danego wykładu:

 1. Wykład 1 – Program – Wymagania – Zarys historii liczenia i rozwoju systemów komputerowych
 2. Wykład 2 – Elementy systemu komputerowego
 3. Wykład 3 – Procesor i jego architektura (CISC, RISC, 32/64 bity) – Systemy wieloprocesorowe
 4. Wykład 4 – Arytmetyka komputerów
 5. Wykład 5 – Oprogramowanie: podstawowe, systemowe, użytkowe
 6. Wykład 7 – Algorytmy
 7. Wyklad 8 – Złożoność obliczeniowa
 8. Wyklad 9 – Języki programowania
 9. Wyklad 10 – Oprogramowanie Aplikacyjne
 10. Wyklad 11 – Sieci

Materiały dodatkowe

Bardzo ciekawy program dotyczący historii matematyki – jako uzupełnienie wykładu i dla własnej satysfakcji (źródło: YouTube).

Współczesne oprogramowanie CAD, CAM i CAE to bardzo często wyspecjalizowane aplikacje, ale zobaczmy jak to było kiedyś.
Nim pojawiły się w Polsce programy typu Discovery Channel mieliśmy własny – SONDĘ. Polecam pooglądać także inne, historyczne już odcinki (źródło: YouTube).