Wybrane publikacje

Refereed Articles and Book Chapters
[1] Utrata stabilności złamania trzonu kości udowej po zaopatrzeniu płytą LCP analiza przypadku klinicznego (Konrad Kudłacik, Jakub J Słowiński), In Inżynier i Fizyk Medyczny, volume 6, 2017. [bibtex]
[2] Analiza zmian struktury i gęstości kości gąbczastej w nasadzie bliższej kości udowej zmienionej zwyrodnieniowo (Karolina Burzyńska, Anna M Nikodem, Jakub J Słowiński, Jarosław Filipiak), In Aktualne Problemy Biomechaniki, 2015. [bibtex]
[3] Biomechanics of distal femoral fracture fixed with an angular stable LISS plate (Grzegorz Pakuła, Jakub J Słowiński, Krzysztof Ścigała), In Acta of Bioengineering and Biomechanics, volume 15, 2012. [bibtex] [pdf]
[4] Methodology of preparation of fetal bone structures FEM model (Jakub J Słowiński, Roman Frątczak, Maciej G Panek, Alicja Kędzia, Wojciech Kołosowski), In Anyagvizsgálók Lapja, 2009. [bibtex] [pdf]
[5] Symulacja numeryczna procesu tworzenia się struktury beleczkowej kości gąbczastej (Krzysztof Ścigała, Aleksandra Kiełbowicz, Jakub J Słowiński), In Systems: Journal of Transdisciplinary Systems Science, volume 9, 2004. [bibtex]
Refereed Conference Papers
[6] Analiza wpływu konfiguracji systemu stabilizacji złamania trzonu kości udowej na stan naprężeń i przemieszczeń w odłamach kostnych (Jakub J Słowiński, Konrad Kudłacik), In Współczesna myśl techniczna w naukach medycznych i biologicznych : VIII sympozjum, Oddział Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu, 2017. [bibtex] [pdf]
[7] The Impact of stabilization configuration on bone union possibility for fractures of the distal femur (Jakub J Słowiński, Konrad Kudłacik), In 22nd International Conference on Computer Methods in Mechanics (T. Burczyński, ed.), Department of Structural Mechanics, Lublin University of Technology, 2017. [bibtex]
[8] Analysis of blood flow through the pathologically changed main artery (Alina Rudiak, Jakub J Słowiński, Maciej Zawiślak), In Proceedings of the 13th International Scientific Conference : Computer Aided Engineering (Eugeniusz Rusiński, Damian Pietrusiak, eds.), Springer, 2017. [bibtex] [doi]
[9] Analysis of the blood flow through the centrifugal pump (Joanna Mikołajczak, Jakub J Słowiński, Maciej Zawiślak), In Proceedings of the 13th International Scientific Conference : Computer Aided Engineering (Eugeniusz Rusiński, Damian Pietrusiak, eds.), Springer, 2017. [bibtex] [doi]
[10] Numerical simulation of the traction process in the treatment for Robin Sequence (Jakub J Słowiński, Aleksandra Czarnecka), In 3rd Polish Congress of Mechanics and 21st International Conference on Computer Methods in Mechanics : short papers. Vol. 1 (Michał Kleiber, ed.), Polish Society of Theoretical and Applied Mechanics, 2015. [bibtex]
[11] Modelowanie wpływu choroby zwyrodnieniowej na strukturę beleczkową kości w proksymalnej części kości udowej (Karolina Burzyńska, Anna M Nikodem, Jakub J Słowiński), In Majówka Młodych Biomechaników 2015 : XII Konferencja Naukowa im. prof. Dagmary Tejszerskiej, 2015. [bibtex] [pdf]
[12] Mechanical behavior of the lamellae annulus fibrosus in finite element model (Małgorzata Żak, Jakub J Słowiński, Celina Pezowicz), In Engineering Mechanics 2014: 20th international conference (Vladimír Fuis, ed.), 2014. [bibtex] [pdf]
[13] Metallic bone scaffolds -- impact orientation on the bone tissue reaction (Jakub J Słowiński), In 30th Danubia-Adria Symposium on Advances in Experimental Mechanics (Ivo Alfirević, Damir Semenski, eds.), Croatian Society of Mechanics, 2013. [bibtex]
[14] Numeryczna analiza geometrii punktów kostnienia kości krzyżowej w okresie prenatalnym (Jakub J Słowiński, Wojciech Kędzia, Grzegorz Mazur, Celina Pezowicz, Alicja Kędzia), In Komputerowe wspomaganie badań naukowych XX (Jan Zarzycki, ed.), Wrocławskie Towarzystwo Naukowe, 2013. [bibtex]
[15] Wpływ orientacji skafoldu kostnego na procesy adaptacyjnej przebudowy tkanki kostnej (Jakub J Słowiński), In Współczesna myśl techniczna w naukach medycznych i biologicznych: IV sympozjum, Oddział Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu, 2013. [bibtex]
[16] Wpływ struktury skafoldu kostnego na rozkład naprężeń, odkształceń i przemieszczeń w implancie oraz otaczającej tkance kostnej (Jakub J Słowiński), In Komputerowe wspomaganie badań naukowych XX (Jan Zarzycki, ed.), Wrocławskie Towarzystwo Naukowe, 2013. [bibtex]
[17] Przebudowa tkanki kostnej w następstwie wymuszeń mechanicznych siłami wyzwalanymi przez aparaty ortodontyczne (Liwia Minch, Jakub J Słowiński, Romuald Będziński), In Współczesna myśl techniczna w naukach medycznych i biologicznych: IV sympozjum, Oddział Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu, 2013. [bibtex]
[18] Numerical study of bone remodelling in coxarthrosis (Jakub J Słowiński, Karolina Burzyńska, Krzysztof Ścigała, Anna M. Nikodem), In Biomechanics 2012: International Conference of the Polish Society of Biomechanics: 30th Anniversary Meeting of the Polish Biomechanics, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, 2012. [bibtex]
[19] Orthodontic forces level versus bone defects remodelling in FEM analysis (Liwia Minch, Beata Kawala, Romuald Będziński, Jakub J Słowiński, Krzysztof Ścigała, Joanna Antoszewska), In Biomechanics 2012: International Conference of the Polish Society of Biomechanics: 30th Anniversary Meeting of the Polish Biomechanics (Romuald Będziński, Eugeniusz Sajewicz, Szczepan Piszczatowski, eds.), Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, 2012. [bibtex]
[20] Analiza wpływu typu obciążenia kręgosłupa szyjnego na rozkład struktur beleczkowych w trzonie kręgu (Joanna Mazurek, Jakub J Słowiński), In Współczesna myśl techniczna w naukach medycznych i biologicznych: III sympozjum, Oddział Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu, 2012. [bibtex]
[21] Implementation of the Bologna process at the Mechanical Engineering Faculty of the Wrocław University of Technology (Mieczysław Szata, Grzegorz Lesiuk, Jakub J Słowiński), In International Conference of Education (L. Gómez Chova, D. Martí Belenguer, I. Candel Torres, eds.), International Association of Technology, Education and Development, 2010. [bibtex]
[22] Numerical optimization of metallic bone scaffold (Jakub J Słowiński), In 27th Danubia-Adria Symposium on Advances in Experimental Mechanics, 2010. [bibtex]
[23] Analiza stanu przemieszczeń, odkształceń i naprężeń w kompleksie kość udowa -- system stabilizacji złamań nasady bliższej (Jakub J Słowiński, Krzysztof Ścigała, Konrad Kudłacik, Andrzej Wall, Romuald Będziński), In Współczesna myśl techniczna w naukach medycznych i biologicznych: I sympozjum, 2010. [bibtex]
[24] Komputerowe wspomaganie doboru techniki leczenia złamań przezkrętarzowych kości udowej (Jakub J Słowiński, Krzysztof Ścigała, Konrad Kudłacik, Romuald Będziński, Andrzej Wall), In Komputerowe wspomaganie badań naukowych XVII (Jan Zarzycki, ed.), Wrocławskie Towarzystwo Naukowe, 2010. [bibtex]
[25] Ocena metodą elementów skończonych chrzęstnego nadgarstka w okresie prenatalnym (Marcin Ziajkiewicz, Alicja Kędzia, Jakub J Słowiński, Maciej G Panek, Roman Frątczak), In Komputerowe wspomaganie badań naukowych XV (Jan Zarzycki, ed.), Wrocławskie Towarzystwo Naukowe, 2008. [bibtex]
[26] Ocena metodą elementów skończonych płodowego mostka (Jakub J Słowiński, Maciej G Panek, Roman Frątczak, Alicja Kędzia, Marcin Ziajkiewicz, Jacek Stankowski), In Komputerowe wspomaganie badań naukowych XV (Jan Zarzycki, ed.), Wrocławskie Towarzystwo Naukowe, 2008. [bibtex]
[27] Badanie modelu MES łopatki płodowej (Jakub J Słowiński, Roman Frątczak, Maciej G Panek, Alicja Kędzia, Jacek Stankowski), In Materiały XIV Krajowej Konferencji KOWBAN '2007 Komputerowe wspomaganie badań naukowych, Wydaw. Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, 2007. [bibtex]
[28] Zastosowanie metody MES do analizy potencjalnych miejsc złamań obojczyka płodowego (Maciej G Panek, Roman Frątczak, Jakub J Słowiński, Alicja Kędzia, Marcin Szymański), In Materiały XIV Krajowej Konferencji KOWBAN '2007 Komputerowe wspomaganie badań naukowych, Wydaw. Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, 2007. [bibtex]
[29] Dynamic analysis of long bone oscillation as base for theoretical model generation (Maciej G Panek, Roman Frątczak, Jakub J Słowiński), In 24th Danubia-Adria Symposium on Developments in Experimental Mechanics, Editura Universitatii Lucian Blaga, 2007. [bibtex]
[30] Metoda tworzenia modelu MES czaszki płodu (Roman Frątczak, Maciej G Panek, Jakub J Słowiński, Alicja Kędzia, Wojciech Kołosowski), In Materiały XIV Krajowej Konferencji KOWBAN '2007 Komputerowe wspomaganie badań naukowych, Wydaw. Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, 2007. [bibtex]
[31] Symulacja rozkładów naprężeń w strukturze kostnej płodu (Roman Frątczak, Maciej G Panek, Jakub J Słowiński, Alicja Kędzia), In Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna. XV Krajowa konferencja naukowa, Ośrodek Doskonalenia Kadr SIMP, 2007. [bibtex]
[32] Neimitz modification in crack propagation model (Mieczysław Szata, Jakub J Słowiński, Monika Urbańska), In 23rd Danubia-Adria Symposium on Experimental Methods in Solid Mechanics, EDIS Editing Centre University of Zilina, 2006. [bibtex]
[33] Symulacja numeryczna procesów przebudowy beleczek kostnych kości gąbczastej (Jakub J Słowiński, Roman Frątczak, Maciej G Panek), In Materiały Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych 2006, Fundacja Studentów i Absolwentów AGH Academica Grupa Naukowa Pro Futuro, 2006. [bibtex]
[34] Numerical simulation of the remodeling process in the metaphysis of the tibia bone (Jakub J Słowiński, Roman Frątczak, Maciej G Panek), In 2nd Students' Scientific Conference of Biomedical Engineering. Bio-Eng-Young, Oficyna Wydaw. PWroc., 2006. [bibtex]
[35] Global dynamic model of long bones -- the influence of direction of the input function on parameters of models (Maciej G Panek, Jakub J Słowiński, Roman Frątczak), In 23rd Danubia-Adria Symposium on Experimental Methods in Solid Mechanics, EDIS Editing Centre University of Zilina, 2006. [bibtex]
[36] Dynamic model of long bones (Maciej G Panek, Roman Frątczak, Jakub J Słowiński), In 2nd Students' Scientific Conference of Biomedical Engineering. Bio-Eng-Young, Oficyna Wydaw. PWroc., 2006. [bibtex]
[37] Stress intensity factor determining of cervical stabilizator elements (Roman Frątczak, Maciej G Panek, Jakub J Słowiński), In 2nd Students' Scientific Conference of Biomedical Engineering. Bio-Eng-Young, Oficyna Wydaw. PWroc., 2006. [bibtex]
[38] Comparative analyzis of bovine femur bone during static bending test (Roman Frątczak, Maciej G Panek, Jakub J Słowiński), In 23rd Danubia-Adria Symposium on Experimental Methods in Solid Mechanics, EDIS Editing Centre University of Zilina, 2006. [bibtex]
[39] Stress distribution analyzis of cervical spine stabilizer (Roman Frątczak, Maciej G Panek, Jakub J Słowiński), In 23rd Danubia-Adria Symposium on Experimental Methods in Solid Mechanics, EDIS Editing Centre University of Zilina, 2006. [bibtex]
[40] Analysis of process of modeling of internal cancellous bone architecture (Aleksandra Kiełbowicz, Jakub J Słowiński), In 1st Students' Scientific Conference of Biomechanics. Bio-Mech-Young, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2004. [bibtex]
[41] Numeryczna symulacja formowania i analiza właściwości mechanicznych beleczek kostnych istoty gąbczastej (Aleksandra Kiełbowicz, Jakub J Słowiński), In Człowiek -- cywilizacja -- przyszłość. II Konferencja Naukowa Studentów. Referaty, Oficyna Wydaw. PWroc., 2004. [bibtex]
Other Publications
[42] Analiza stanu naprężeń w konstrukcji indywidualnego implantu kostnego (Jakub J Słowiński), PhD thesis, Politechnika Wrocławska, Instytut Materiałoznawstwa i Mechaniki Technicznej, 2010. [bibtex]
Powered by bibtexbrowser