Publications

Refereed Articles and Book Chapters
[1] Application of filament winding technology in composite pressure vessels and challenges: a reviev (Mohammad Azeem, Hamdan Haji Ya, Mohammad Azad Alam, Mukesh Kumar, Paweł Stabla, Michał Smolnicki, Lokman Gemi, Rehan Khan, Tauseef Ahmed, Quanjin Ma, Md Rehan Sadique, Ainul Akmar Mokhtar, Mazli Mustapha), In Journal of Energy Storage, volume 49, 2022. [bibtex] [pdf] [doi]
[2] Fatigue crack growth under mixed-mode I + II and I + III in heat treated 42CrMo4 steel (Monika M. Duda, Dariusz Rozumek, Grzegorz Lesiuk, Michał Smolnicki, Bartosz A. Babiarczuk, Joanna B. Warycha), In International Journal of Fracture, 2021. [bibtex] [pdf]
[3] Determination of fracture energy (mode I) in the inverse fiber metal laminates using experimental–numerical approach (Szymon Duda, Michał Smolnicki, Tomasz Osiecki, Grzegorz Lesiuk), In International Journal of Fracture, 2021. [bibtex] [pdf] [doi]
[4] Predykcja sił reakcji w płycie rozciąganej przy użyciu sieci neuronowej i metody elementów skończonych (Michał Smolnicki), Chapter in Technika i inżynieria (Jędrzej Nyćkowiak, Jacek Leśny, eds.), Młodzi Naukowcy, volume 2021, 2021. [bibtex]
[5] Wykorzystanie sieci neuronowych we wspomaganiu analiz metodą elementów skończonych (Michał Smolnicki), Chapter in Technika i inżynieria (Jędrzej Nyćkowiak, Jacek Leśny, eds.), Młodzi Naukowcy, volume 2021, 2021. [bibtex]
[6] The numerical approach to mosaic patterns in filament-wound composite pipes (Paweł Stabla, Michał Smolnicki, Wojciech Błażejewski), In Applied Composite Materials, 2021. [bibtex] [pdf] [doi]
[7] Rodzaje materiałów typu laminat metalowo-włóknisty oraz ich aplikacje (Michał Smolnicki), Chapter in Nauki techniczne i inżynieryjne. Cz. 1 (Jędrzej Nyćkowiak, Jacek Leśny, eds.), Młodzi Naukowcy, volume 2020, 2020. [bibtex] [pdf]
[8] Modelowanie delaminacji w laminatach metalowo-włóknistych z wykorzystaniem rozszerzonej metody elementów skończonych (Michał Smolnicki), Chapter in Nauki techniczne i inżynieryjne. Cz. 1 (Jędrzej Nyćkowiak, Jacek Leśny, eds.), Młodzi Naukowcy, volume 2020, 2020. [bibtex] [pdf]
[9] The effect of geometry on mechanical properties of Ti6Al4V ELI scaffolds manufactured using additive manufacturing technology (Patrycja Szymczyk-Ziółkowska, Viktoria Hoppe, Grzegorz J. Ziółkowski, Michał Smolnicki, Marcin Madeja), In Archives of Civil and Mechanical Engineering, volume 20, 2020. [bibtex] [doi]
[10] Study of the fatigue crack growth in long-term operated mild steel under mixed-mode (I + II, I + III) loading conditions (Grzegorz Lesiuk, Michał Smolnicki, Dariusz Rozumek, Halyna Krechkovska, Oleksandra Student, José A. F. O. Correia, Rafał P. Mech, Abílio M. P. De Jesus), In Materials, volume 13, 2020. [bibtex] [pdf] [doi]
[11] Analysis of fatigue crack growth under mixed mode (I + II) loading conditions in rail steel using CTS specimen (Grzegorz Lesiuk, Michał Smolnicki, Rafał P. Mech, Anna E. Zięty, Cristiano Fragassa), In Engineering Failure Analysis, volume 109, 2020. [bibtex] [pdf] [doi]
[12] Fracture behaviour of engineering stone material (Michał Smolnicki, Mateusz Cieciura, Grzegorz Lesiuk, José A. F. O. Correia, Paweł Stabla), In International Journal of Structural Integrity, 2019. [bibtex] [pdf] [doi]
[13] Przegląd materiałów kompozytowych typu FML wraz z przykładową analizą MES (Paweł Stabla, Michał Smolnicki), Chapter in Nauka, badania i doniesienia naukowe 2019 : nauki techniczne i ścisłe, część I (Tobiasz Wysoczański, ed.), Idea Knowledge Future, 2019. [bibtex] [pdf]
[14] Finite element method analysis of fibre-metal laminates considering different approaches to material model (Michał Smolnicki, Paweł Stabla), In SN Applied Sciences, volume 1, 2019. [bibtex] [pdf] [doi]
[15] Fatigue crack growth rate of the long term operated puddle iron from the Eiffel bridge (Grzegorz Lesiuk, José A. F. O. Correia, Michał Smolnicki, Abílio M. P. De Jesus, Monika M. Duda, Pedro A. Montenegro, Rui Calçada), In Metals [Dokument elektroniczny], volume 9, 2019. [bibtex] [pdf] [doi]
[16] Structural integrity assessment of rigid polyurethane components using energy methods (Grzegorz Lesiuk, Krzysztof Junik, Michał Smolnicki, José A. F. O. Correia, Abílio M. P. De Jesus, Bartosz A. Babiarczuk, Karolina Otczyk), In Procedia Structural Integrity [Dokument elektroniczny], volume 13, 2018. [bibtex] [pdf] [doi]
[17] Zastosowanie metody punktowej oraz liniowej teorii krytycznych dystansów do wyznaczania odporności na pękanie stali z wykorzystaniem symulacji numerycznych i badań doświadczalnych (Michał Ptak, Michał Smolnicki, Grzegorz Lesiuk), In Interdisciplinary Journal of Engineering Sciences [Dokument elektroniczny], volume 5, 2017. [bibtex] [pdf]
[18] Static failure load predictions in notched steel components using a combined experimental-numerical approach (Michał Smolnicki, Michał Ptak, Grzegorz Lesiuk), In International Journal of Structural Integrity, volume 8, 2017. [bibtex] [pdf] [doi]
[19] Wpływ obróbki cieplnej na strukturę i własności stopu typu FINEMET (Michał Smolnicki, Michał Kamiński, Mariusz Hasiak, Rafał P. Mech), Chapter in Interdyscyplinarność badań naukowych 2015 [Dokument elektroniczny] : praca zbiorowa (Jarosław Szrek, ed.), Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2015. [bibtex] [pdf]
Refereed Conference Papers
[20] Eksperymentalna i numeryczna analiza delaminacji kompozytu metalowo-włóknistego (Szymon Duda, Michał Smolnicki, Grzegorz Lesiuk, Tomasz Osiecki), In , 2021. [bibtex]
[21] A review of approaches for fatigue life assessment in composite materials (Szymon Duda, José A. F. O. Correia, Grzegorz Lesiuk, Michał Smolnicki, Paweł Stabla, Olha Zvirko), In 20th International colloquium on mechanical fatigue of metals : abstracts, 2021. [bibtex]
[22] Rozwój pęknięcia zmęczeniowego w modyfikowanej cieplnie stali 42CRMO4 w złożonym stanie naprężeń (I+II) (Monika M. Duda, Michał Smolnicki, Grzegorz Lesiuk), In XVIII Krajowa Konferencja Mechaniki Pękania : abstrakty, 2021. [bibtex]
[23] Experimental and numerical study of fatigue crack growth and crack closure phenomenon in constructional steel under mixed-mode loading conditions (Grzegorz Lesiuk, José A. F. O. Correia, Dariusz Rozumek, Michał Smolnicki, Abílio M. P. De Jesus), In 20th International colloquium on mechanical fatigue of metals : abstracts, 2021. [bibtex]
[24] Fatigue crack growth under mixed-mode I + II in heat treated 42CRMO4 steel (Monika M. Duda, Michał Smolnicki, Grzegorz Lesiuk), In 20th International colloquium on mechanical fatigue of metals : abstracts, 2021. [bibtex]
[25] Ocena uszkodzeń w laminacie metalowo-włóknistym na podstawie próby zginania z wykorzystaniem metody emisji akustycznej (Paweł Stabla, Michał Smolnicki, Paweł Zielonka, Szymon Duda), In XVIII Krajowa Konferencja Mechaniki Pękania : abstrakty, 2021. [bibtex]
[26] Determination of ilss in the inverse fiber metal laminates using experimental-numerical approach (Michał Smolnicki, Szymon Duda, Paweł Stabla, Tomasz Osiecki), In 20th International colloquium on mechanical fatigue of metals : abstracts, 2021. [bibtex]
[27] The numerical investigation of filament wound composite pressure vessel with asymmetric domes (Paweł Stabla, Michał Smolnicki, Szymon Duda), In 20th International colloquium on mechanical fatigue of metals : abstracts, 2021. [bibtex]
[28] Eksperymentalno–numeryczne podejście do wyznaczania energii pękania dla drugiego sposobu obciążenia szczeliny w laminacie metalowo-włóknistym (Michał Smolnicki, Szymon Duda, Paweł Stabla, Tomasz Osiecki), In XVIII Krajowa Konferencja Mechaniki Pękania : abstrakty, 2021. [bibtex]
[29] Interlaminar fracture toughness determination in an inverse FML material under mode I loading condition (Szymon Duda, Grzegorz Lesiuk, Michał Smolnicki, Tomasz Osiecki), In Proceedings of the 2021 International Congress on Structural Integrity and Maintenance (SIM2021) : book of abstracts, 2021. [bibtex] [pdf]
[30] Mixed mode (I+II) fatigue crack growth and crack closure effect in 42CrMo4 steel under different heat treatment conditions (Monika M. Duda, Michał Smolnicki, Grzegorz Lesiuk, Piotr Kotowski, Rafał P. Mech, José A. F. O. Correia, Abílio M. P. De Jesus), In Proceedings of the First Virtual Conference on Mechanical Fatigue, VCMF 2020, 9-11 September 2020 : book of abstracs, 2020. [bibtex] [pdf]
[31] Wykorzystanie Metody Elementów Skończonych w analizie materiałów typu FML (Fibre Metal Laminates) (Michał Smolnicki), In Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce 2019 : materiały konferencyjne - jesień. Cz. 2, Wrocław, 2019. [bibtex]
[32] Fractography study of the mixed mode fatigue crack growth process in pressure vessel P355NL1 steel (Grzegorz Lesiuk, Michał Smolnicki, Mohamed Seghier, Rui Calçada, José A. F. O. Correia, Wojciech Błażejewski, Abilio Jesus), In Pressure Vessels & Piping Conference : conference proceedings. Volume 6A: Materials and Fabrication, [July 14-19, 2019, San Antonio, Texas, USA., 2019. [bibtex] [pdf] [doi]
[33] Fatigue lifetime prediction of cracked components using FM-TOOL/FM-PIPE software (Grzegorz Lesiuk, Roman Frątczak, Łukasz A. Maciejewski, Tomasz Czapliński, Michał Smolnicki, José A. F. O. Correia, Abílio M. P. De Jesus), In Proceedings of the First International Symposium on Risk Analysis and Safety of Complex Structures and Components, IRAS 2019, Porto, Portugal, 1-2 July 2019 : book of abstracts, 2019. [bibtex] [pdf]
[34] Fracture analysis of rigid PUR elastomers comonly used in suspension system (Krzysztof Junik, Grzegorz Lesiuk, Michał Smolnicki, José A. F. O. Correia, Abílio M. P. De Jesus), In Proceedings of the First International Symposium on Risk Analysis and Safety of Complex Structures and Components, IRAS 2019, Porto, Portugal, 1-2 July 2019 : book of abstracts, 2019. [bibtex] [pdf]
[35] Fatigue crack growth rate in long term operated 19th century puddle iron (Grzegorz Lesiuk, José A. F. O. Correia, Michał Smolnicki, Abílio M. P. De Jesus, Monika M. Duda, Pedro A. Montenegro, Rui Calçada), In 28th Symposium on Experimental Mechanics of Solids in memory of prof. Jacek Stupnicki : SME, Jachranka, October 17-20, 2018, 2019. [bibtex] [pdf] [doi]
[36] Application of multi-vector iteration to identification of load distribution in slewing bearing of excavator (Michał Smolnicki, Tadeusz Smolnicki), In Proceedings of the 14th International Scientific Conference: Computer Aided Engineering, 2019. [bibtex] [doi]
[37] Mixed mode fracture of composite materials ""Engineered Stone"" (Grzegorz Lesiuk, Michał Smolnicki, José A. F. O. Correia, Mateusz Cieciura), In 28th Symposium on Experimental Mechanics of Solids in memory prof. Jacek Stupnicki : SME, Jachranka, October 17-20, 2018., 2018. [bibtex]
[38] Mixded mode fatigue crack growth assessment of the puddle iron from Eiffel Bridge (Grzegorz Lesiuk, Patrícia Raposo, José A. F. O. Correia, Monika M. Duda, Michał Smolnicki, Abílio M. P. De Jesus, Rui Calçada), In 28th Symposium on Experimental Mechanics of Solids in memory prof. Jacek Stupnicki : SME, Jachranka, October 17-20, 2018., 2018. [bibtex]
[39] Mixed mode fracture of ""Engineered Stone"" composite materials (Grzegorz Lesiuk, Mateusz Cieciura, Michał Smolnicki, José A. F. O. Correia, Abílio M. P. De Jesus), In Proceedings of the 19th International Colloquium on Mechanical Fatigue of Metals, ICMFM XIX, 05-07 September 2018, FEUP, Porto, Portugal [Dokument elektroniczny] : book of abstracts (Abílio Manuel Pinho De Jesus, ed.), Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, 2018. [bibtex]
[40] Mixed mode fatigue crack growth in rail steel (Grzegorz Lesiuk, Michał Smolnicki, Monika M. Duda, Rafał P. Mech, José A. F. O. Correia, Abílio M. P. De Jesus), In Proceedings of the 19th International Colloquium on Mechanical Fatigue of Metals, ICMFM XIX, 05-07 September 2018, FEUP, Porto, Portugal [Dokument elektroniczny] : book of abstracts (Abílio Manuel Pinho De Jesus, ed.), Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, 2018. [bibtex]
[41] Fatigue crack growth in long term operated 19th/20th century steel members under mixed mode loading (I+II, I+III) (Grzegorz Lesiuk, Dariusz Rozumek, Monika M. Duda, Michał Smolnicki, Zbigniew Marciniak, José A. F. O. Correia, Abílio M. P. De Jesus, Halyna Krechkovska), In Proceedings of the 19th International Colloquium on Mechanical Fatigue of Metals, ICMFM XIX, 05-07 September 2018, FEUP, Porto, Portugal [Dokument elektroniczny] : book of abstracts (Abílio Manuel Pinho De Jesus, ed.), Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, 2018. [bibtex]
[42] Zastosowanie metody punktowej oraz liniowej teorii krytycznych dystansów do wyznaczania wytrzymałości elementów z karbem przy użyciu symulacji numerycznych i badań doświadczalnych (Aleksander Błachut, Grzegorz Lesiuk, Michał Ptak, Michał Smolnicki), In XVI Krajowa Konferencja Mechaniki Pękania, Warszawa - Pułtusk, 12-15 września 2017 : książka abstraktów., Wojskowa Akademia Techniczna, 2017. [bibtex]
[43] Symulacje numeryczne w zakresie mechaniki pękania z uwzględnieniem modelu strefy kohezyjnej przed frontem szczeliny na przykładzie środowiska Abaqus (Michał Smolnicki), In Innowacje w inżynierii produkcji, technologii materiałów i bezpieczeństwie : 41. studencka konferencja naukowa, Częstochowa, 1 czerwca 2017 : praca zbiorowa, 2017. [bibtex]
[44] Wpływ obróbki cieplnej na strukturę i własności stopu typu FINEMET (Michał Smolnicki, Michał Kamiński, Mariusz Hasiak, Rafał P. Mech), In Interdyscyplinarność badań naukowych 2015 : praca zbiorowa (Jarosław Szrek, ed.), Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2015. [bibtex] [pdf]
[45] Mikrostruktura i własności magnetyczne stopu typu FINEMET (Michał Kamiński, Michał Smolnicki, Mariusz Hasiak, Rafał P. Mech), In Innowacje w inżynierii produkcji, technologii materiałów i bezpieczeństwie : XXXIX studencka konferencja naukowa : Częstochowa, 28 maj 2015 : praca zbiorowa (Ewa Staniewska, Grzegorz Stradomski, eds.), Wydawnictwo Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej, 2015. [bibtex]
Powered by bibtexbrowser