Analiza naprężeń i odkształceń w tulei cylindrowej

by Ludomir Jankowski, Jerzy Kuśmidrowicz, Witold Turzański
Reference:
Analiza naprężeń i odkształceń w tulei cylindrowej (Ludomir Jankowski, Jerzy Kuśmidrowicz, Witold Turzański), Technical report, Raporty Inst. Konstr. Ekspl. Masz. PWr., 1981.
Bibtex Entry:
@TechReport{	  000049874,
  author	= {Jankowski, Ludomir and Kuśmidrowicz, Jerzy and Turzański, Witold},
  title		= {Analiza naprężeń i odkształceń w tulei cylindrowej },
  year		= {1981},
  institution	= {Raporty Inst. Konstr. Ekspl. Masz. PWr.},
  number	= {27}
}