Model dyskretny kości udowej – warunki równowagi dla obciążenia pochodzącego od siedemnastu mięśni

by Przemysław Stróżyk
Reference:
Model dyskretny kości udowej – warunki równowagi dla obciążenia pochodzącego od siedemnastu mięśni (Przemysław Stróżyk), 1996.
Bibtex Entry:
@TechReport{	  000104198,
  author	= {Stróżyk, Przemysław},
  title		= {Model dyskretny kości udowej - warunki równowagi dla obciążenia pochodzącego od siedemnastu mięśni },
  year		= {1996},
  address	= {Wrocław},
  institution	= {Politechnika Wrocławska},
  type		= {Raporty Inst. Mater., Ser. PRE},
  number	= {21}
}