Wyznaczanie pola przemieszczeń i odkształceń w anatomicznie prawidłowej czaszce człowieka dla wybranych schematów obciążenia

by Przemysław Stróżyk, Agnieszka Szust
Reference:
Wyznaczanie pola przemieszczeń i odkształceń w anatomicznie prawidłowej czaszce człowieka dla wybranych schematów obciążenia (Przemysław Stróżyk, Agnieszka Szust), 2011.
Bibtex Entry:
@TechReport{	  000178370,
  author	= {Stróżyk, Przemysław and Szust, Agnieszka},
  title		= {Wyznaczanie pola przemieszczeń i odkształceń w anatomicznie prawidłowej czaszce człowieka dla wybranych schematów obciążenia },
  year		= {2011},
  address	= {Wrocław},
  institution	= {Politechnika Wrocławska},
  type		= {Raporty Wydz. Zakł. Wytrzym. Mater., Ser. SPR},
  number	= {4}
}