Mikrostruktura i własności magnetyczne stopu typu FINEMET

by Michał Kamiński, Michał Smolnicki, Mariusz Hasiak, Rafał P. Mech
Reference:
Mikrostruktura i własności magnetyczne stopu typu FINEMET (Michał Kamiński, Michał Smolnicki, Mariusz Hasiak, Rafał P. Mech), In Innowacje w inżynierii produkcji, technologii materiałów i bezpieczeństwie : XXXIX studencka konferencja naukowa : Częstochowa, 28 maj 2015 : praca zbiorowa (Ewa Staniewska, Grzegorz Stradomski, eds.), Wydawnictwo Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej, 2015.
Bibtex Entry:
@InProceedings{	 000198760,
 author	= {Kamiński, Michał and Smolnicki, Michał and Hasiak, Mariusz and Mech, Rafał P.},
 title		= {Mikrostruktura i własności magnetyczne stopu typu FINEMET},
 booktitle	= {Innowacje w inżynierii produkcji, technologii materiałów i bezpieczeństwie : XXXIX studencka konferencja naukowa : Częstochowa, 28 maj 2015 : praca
		 zbiorowa},
 year		= {2015},
 editor	= {Ewa Staniewska and Grzegorz Stradomski},
 pages		= {39-44},
 address	= {Częstochowa},
 publisher	= {Wydawnictwo Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej},
 keywords	= {stop typu FINEMET, taśma amorficzna, właściwości magnetyczne}
}