Symulacje numeryczne w zakresie mechaniki pękania z uwzględnieniem modelu strefy kohezyjnej przed frontem szczeliny na przykładzie środowiska Abaqus

by Michał Smolnicki
Reference:
Symulacje numeryczne w zakresie mechaniki pękania z uwzględnieniem modelu strefy kohezyjnej przed frontem szczeliny na przykładzie środowiska Abaqus (Michał Smolnicki), In Innowacje w inżynierii produkcji, technologii materiałów i bezpieczeństwie : 41. studencka konferencja naukowa, Częstochowa, 1 czerwca 2017 : praca zbiorowa, 2017.
Bibtex Entry:
@InProceedings{	  000210176,
  author	= {Smolnicki, Michał},
  title		= {Symulacje numeryczne w zakresie mechaniki pękania z uwzględnieniem modelu strefy kohezyjnej przed frontem szczeliny na przykładzie środowiska Abaqus },
  year		= {2017},
  pages		= {630-635},
  booktitle	= {Innowacje w inżynierii produkcji, technologii materiałów i bezpieczeństwie : 41. studencka konferencja naukowa, Częstochowa, 1 czerwca 2017 : praca
		  zbiorowa}
}