Walidacja modelu żuchwy na podstawie badań doświadczalnych i numerycznych

by Przemysław Stróżyk
Reference:
Walidacja modelu żuchwy na podstawie badań doświadczalnych i numerycznych (Przemysław Stróżyk), 2017.
Bibtex Entry:
@TechReport{	  000211198,
  author	= {Stróżyk, Przemysław},
  title		= {Walidacja modelu żuchwy na podstawie badań doświadczalnych i numerycznych },
  year		= {2017},
  address	= {Wrocław},
  institution	= {Politechnika Wrocławska},
  type		= {Raporty Wydziału Mechanicznego ., Ser. SPR},
  number	= {91}
}