Zastosowanie metody punktowej oraz liniowej teorii krytycznych dystansów do wyznaczania odporności na pękanie stali z wykorzystaniem symulacji numerycznych i badań doświadczalnych

by Michał Ptak, Michał Smolnicki, Grzegorz Lesiuk
Reference:
Zastosowanie metody punktowej oraz liniowej teorii krytycznych dystansów do wyznaczania odporności na pękanie stali z wykorzystaniem symulacji numerycznych i badań doświadczalnych (Michał Ptak, Michał Smolnicki, Grzegorz Lesiuk), In Interdisciplinary Journal of Engineering Sciences [Dokument elektroniczny], volume 5, 2017.
Bibtex Entry:
@Article{	 000213390,
 author	= {Ptak, Michał and Smolnicki, Michał and Lesiuk, Grzegorz},
 title		= {Zastosowanie metody punktowej oraz liniowej teorii krytycznych dystansów do wyznaczania odporności na pękanie stali z wykorzystaniem symulacji numerycznych i
		 badań doświadczalnych},
 journal	= {Interdisciplinary Journal of Engineering Sciences [Dokument elektroniczny]},
 year		= {2017},
 volume	= {5},
 number	= {1},
 pages		= {33- 38},
 keywords	= {Teorie Krytycznych Dystansów, Metoda Punktowa, Metoda Liniowa, wytrzymałość na pękanie},
 owner		= {automat},
 timestamp	= {2018.02.01},
 url		= {http://ijes.pwr.wroc.pl/Vol-V/No-1/V-1-p33-Ptak.pdf}
}