Mixed mode fracture of „”Engineered Stone”” composite materials

by Grzegorz Lesiuk, Mateusz Cieciura, Michał Smolnicki, José A. F. O. Correia, Abílio M. P. De Jesus
Reference:
Mixed mode fracture of „”Engineered Stone”” composite materials (Grzegorz Lesiuk, Mateusz Cieciura, Michał Smolnicki, José A. F. O. Correia, Abílio M. P. De Jesus), In Proceedings of the 19th International Colloquium on Mechanical Fatigue of Metals, ICMFM XIX, 05-07 September 2018, FEUP, Porto, Portugal [Dokument elektroniczny] : book of abstracts (Abílio Manuel Pinho De Jesus, ed.), Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, 2018.
Bibtex Entry:
@InProceedings{	 000216998,
 author	= {Lesiuk, Grzegorz and Cieciura, Mateusz and Smolnicki, Michał and Correia, José A. F. O. and De Jesus, Abílio M. P.},
 title		= {Mixed mode fracture of ""Engineered Stone"" composite materials},
 booktitle	= {Proceedings of the 19th International Colloquium on Mechanical Fatigue of Metals, ICMFM XIX, 05-07 September 2018, FEUP, Porto, Portugal [Dokument elektroniczny]
		 : book of abstracts},
 year		= {2018},
 editor	= {Abílio Manuel Pinho De Jesus},
 pages		= {323-324},
 address	= {Porto},
 publisher	= {Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto},
 keywords	= {materiały kompozytowe, mieszany sposób pękania, odporność na pękanie, ścieżki pękania, obliczanie współczynników intensywności naprężeń},
 owner		= {automat},
 timestamp	= {2018.11.08}
}