Structural integrity assessment of rigid polyurethane components using energy methods

by Grzegorz Lesiuk, Krzysztof Junik, Michał Smolnicki, José A. F. O. Correia, Abílio M. P. De Jesus, Bartosz A. Babiarczuk, Karolina Otczyk
Reference:
Structural integrity assessment of rigid polyurethane components using energy methods (Grzegorz Lesiuk, Krzysztof Junik, Michał Smolnicki, José A. F. O. Correia, Abílio M. P. De Jesus, Bartosz A. Babiarczuk, Karolina Otczyk), In Procedia Structural Integrity [Dokument elektroniczny], volume 13, 2018.
Bibtex Entry:
@Article{	  000219060,
  author	= {Lesiuk, Grzegorz and Junik, Krzysztof and Smolnicki, Michał and Correia, José A. F. O. and De Jesus, Abílio M. P. and Babiarczuk, Bartosz A. and Otczyk,
		  Karolina},
  title		= {Structural integrity assessment of rigid polyurethane components using energy methods },
  year		= {2018},
  journal	= {Procedia Structural Integrity [Dokument elektroniczny]},
  volume	= {13},
  pages		= {1595-1599},
  doi		= {10.1016/j.prostr.2018.12.336},
  url		= {https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2452321618305778?via%3Dihub}
}