Skład zespołu

dr hab. Marek Jasiorski (kierownik)
Profesor PWr
🚪 B1/601
📞 +48 71 320 32 21
✉️ marek.jasiorski@pwr.edu.pl
dr hab. Agnieszka Baszczuk
Profesor PWr🚪 B1/601
📞 +48 71 320 32 21
✉️ agnieszka.baszczuk@pwr.edu.pl
dr inż. Justyna Krzak
adiunkt🚪 B1/115
📞 +48 71 320 21 18
✉️ justyna.krzak@pwr.edu.pl
dr Beata Borak
adiunkt🚪 B1/601
📞 +48 71 320 32 21
✉️ beata.borak@pwr.edu.pl
mgr inż. Anna Szczurek
doktorantka🚪 B1/605 "tramwaj"
📞 +48 71 320 47 70
✉️ anna.szczurek@pwr.edu.pl
mgr inż. Bartosz Babiarczuk
doktorant🚪 B1/605 "tramwaj"
📞 +48 71 320 47 70
✉️ bartosz.babiarczuk@pwr.edu.pl
mgr inż. Jolanta Gąsiorek
doktorantka🚪 B1/605 "tramwaj"
📞 +48 71 320 47 70
✉️ jolanta.gasiorek@pwr.edu.pl
mgr inż. Wioletta Seremak
doktorantka🚪 B1/605 "tramwaj"
📞 +48 71 320 47 70
✉️wioletta.seremak@pwr.edu.pl
mgr inż. Anna Gąsiorek
doktorantka🚪 B1/605 "tramwaj"
📞 +48 71 320 47 70
✉️ anna.gasiorek@pwr.edu.pl
mgr inż. Anna Gibas
doktorantka🚪 B1/605 "tramwaj"
📞 +48 71 320 47 70
✉️ anna.gibas@pwr.edu.pl