Pracownicy

dr Marek Jasiorski
dr Agnieszka Baszczuk
dr Beata Borak
dr inż. Justyna Krzak
mgr inż. Anna Donesz-Sikorska
mgr inż. Anna Szczurek
mgr inż. Bartłomiej Babiarczuk