Dyfraktometr rentgenowski ULTIMA IV/Rigaku/2008

Krótka charakterystyka

Wielofunkcyjny, automatyczny dyfraktometr proszkowy pracujący z lampą miedziową, wyposażony w system optyki CBO (Cross Beam Optics), opatentowany przez firmę Rigaku. Justowanie optyki, odbywa się automatycznie przy użyciu siedmiu napędów sterowanych z komputera. Ultima IV jest wyposażona w goniometr theta/theta o promieniu 285 mm i minimalnym kroku 0,0001 stopnia. Unikalna optyka CBO pozwala na szybką zmianę aplikacji dyfraktometru poprzez szybką zmian optyki z ogniskującej na równoległą.

Możliwości badawcze

  • Określenie struktury krystalicznej – wyznaczenie parametrów sieci struktury krystalicznej badanych próbek metodą dyfrakcji promieni rentgenowskich. Badanie między innymi zmian strukturalnych w roztworach stałych.
  • Jakościowa analiza fazowa – przedmiotem rentgenowskiej analizy fazowej jest identyfikacja składu fazowego. Wynik analizy zawiera opis zidentyfikowanych faz krystalicznych oraz dyfraktogram, zestawiony z modelami dyfraktogramów zidentyfikowanych faz, uzyskanymi z dostępnych baz danych struktur krystalicznych.
  • Ilościowa analiza fazowa – przedmiotem rentgenowskiej analizy fazowej jest ilościowe oznaczenie składu fazowego badanych próbek. Rentgenowska ilościowa analiza fazowa musi być poprzedzona analizą jakościową.
  • Wyznaczenie struktur krystalicznych nowych związków metodą Rietvelda – istotą metody jest opis całego dyfraktogramu i zminimalizowanie, metodą najmniejszych kwadratów różnicy pomiędzy dyfraktogramem zmierzonym w eksperymencie a wyliczonym na podstawie modelu strukturalnego.
  • Wyznaczanie średniej wielkości krystalitów substancji stałych – średni rozmiar krystalitów (można wyznaczyć metodą dyfrakcji  w zakresie 3 – 100 nm.
  • Badanie tekstury ciał stałych np. w blachach i drutach po operacjach walcowania, wyciągania itp.

Wymagania dotyczące próbek

Próbki proszkowe. Próbki objętościowe o niewielkich rozmiarach.

Osoba kontaktowa

dr hab. Agnieszka Baszczuk, prof. uczelni
🚪 B1/601
📞 +48 71 320 32 21
✉️ agnieszka.baszczuk@pwr.edu.pl

Przykładowe dyfraktogramy

Insights into the multistep transformation of titanate nanotubes into nanowires and nanoribbons

Zdjęcie 1 z 5

XRD patterns of materials obtained after hydrothermal synthesis at 120 °C: (b) 24 h, (c) 72 h, (d) 120 h. The XRD pattern of TiO2 raw powder is given in (a) as reference. see full article