Goniometr Surftens Universal

Krótka charakterystyka

Urządzenie SURFTENS UNIVERSAL wyposażone w kamerę 1.3 Mpx umożliwia pomiary kąta zwilżania (równocześnie z prawej i lewej strony) oraz swobodnej energii powierzchniowej ciał stałych. Uzyskane wyniki mogą zostać zapisane zarówno w postaci dokumentu tekstowego jak i filmu.

W skład stanowiska wchodzi powójny ręczny układ nakrapiający. Dodatkowo urzadzenie jest rozbudowane o przechylny stolik obsługiwany ręcznie z powtarzalnością 1°.

Możliwości badawcze

  • Pomiary kąta zwilżania metodą siedzącej kropli z minimalną objętością 0,2 µl z dokładnością +/- 0,5° na podstawie zapisywanych obrazów o rozdzielczości 0,05°.
  • Obliczenia swobodnej energii powierzchniowej materiałów konstrukcyjnych metodą Owensa-Wendta lub metodą Wu na podstawie pomiarów kąta zwilżania za pomocą dwóch cieczy (polarnej i niepolarnej).

Wymagania dotyczące próbek

Preferowany rozmiar próbki mniejszy niż 100 x 100 mm. Próbki o niewielkiej wysokości mniejszej niż 30 mm. 

Osoba kontaktowa

mgr inż. Jolanta Gąsiorek
🚪 B1/605 „tramwaj”
📞 +48 71 320 47 70
✉️ jolanta.gasiorek@pwr.edu.pl

Przykładowe wyniki pomiarów

Prospects of Low-Pressure Cold Spray for Superhydrophobic Coatings

Zdjęcie 1 z 2

Wettability of SiO2–F coating sprayed on alumina substrate as a measure of contact angle after durability test being: (a) abrasive wear test on 800-grid sandpaper, (b) heat treatment in 2-h annealing cycles, (c) immersion in water and absolute alcohol and (d) ultrasonic bath treatment in absolute alcohol. The dashed line represents the superhydrophobic limit for CA being 150°. see full article