Mikroskop metalograficzny BX53 rozbudowany o lampę rtęciową U-HGLGPS 130 W

Krótka charakterystyka mikroskopu

Mikroskop metalograficzny BX53 obsługuje tradycyjne metody kontrastowania mikroskopii konwencjonalnej: polu jasnym ciemnym w świetle odbitym lub przechodzącym. Mikroskop posiada oświetlacz LED, lampę rtęciową do obsługi fluorescencji oraz kamerę Olympus UC90 o rozdzielności efektywnej 9 MPx i rozmiarze piksela 3.69 × 3.69 μm. Stanowisko jest wyposażone w stolik manualny Olympus UMSSP z prowadnicami w osiach x-y, ruch 76 × 52 mm, obciążenie do 1 kg 

Krótka charakterystyka modułu fluorescencji 

System oświetlenia U-HGLGPS o mocy 130 W jest idealnym stabilnym źródłem światła do mikroskopii fluorescencyjnej.  Sześciostopniowa przysłona skutecznie kontroluje intensywność i umożliwia prostą, stopniową regulację intensywności. Połączenie za pomocą światłowodu zmniejsza efekty termiczne i wibracje na ramie mikroskopu, zapewniając optymalne warunki obserwacji. 

Charakterystyka spektralna oświetlacza

Możliwości badawcze

Mikroskop wyposażono w oprogramowanie  OLYMPUS Stream 2.4 umożliwiające: 

  • Uzyskanie obrazów panoramicznych 
  • Pomiar grubości warstw  
  • Wyznaczanie wielkości ziarn w mikrostrukturze 
  • Wyznaczanie granic ziarn 
  • Analiza cząstek – count&measure  
  • Ocena zawartości wtrąceń  

Wymagania dotyczące próbek

Próbki o niewielkich rozmiarach o wysokim kontraście, trwałości biologicznej i mechanicznej o wysokości mniejszej niż 65 mm i wadze do 1 kg. 

Osoba kontaktowa

mgr inż. Bartosz Babiarczuk
🚪 B1/120
📞 +48 71 320 47 70
✉️ bartosz.babiarczuk@pwr.edu.pl  

Przykładowe wyniki pomiarów