Potencjostat – Galwanostat ATLAS 1131

Krótka charakterystyka

Potencjostat-galwanostat 1131 ELECTROCHEMICAL INIT & IMPEDANCE ANALYSER jest precyzyjnym pięcioelektrodowym urządzeniem, umożliwiającym pomiar krzywych chrono-volt-amperometrycznych oraz widm impedancji układów elektrochemicznych. 

Wybrane parametry sprzętu

 • Maksymalne napięcie elektrody pomocniczej (CE): ±18 [V]. 
 • Maksymalny prąd elektrody badanej: ±1 [A]. 
 • Liniowy zakres pracy elektrody badanej: ±10 [A]. 
 • Zakres pomiaru prądu: 1 [A]  10 [nA].
 • Zakres częstotliwości pomiaru impedancji: 1 [MHz] – 10 [µHz]. 
 • Program do obróbki i analizy danych AtlasLab – wyznaczanie gęstości prądu korozji (jcorr), potencjału korozji (Ecorr), oporu polaryzacyjnego (Rp), współczynników anodowego i katodowego Tafel’a (Ba,Bc), obliczenia parametrów elementów układów zastępczych wyznaczonych z EIS.  

Możliwości badawcze

 • Pomiar potencjału swobodnego (OCP). 
 • Pomiar krzywych E(t) i Ipol(t) przy wymuszeniu potencjostatycznym. 
 • Pomiar krzywych E(t) i Ipol(t) przy liniowej lub schodkowej zmianie potencjału, przy zdefiniowanym czasie narastania i docelowej wartości potencjału/prądu. 
 • Pomiar krzywych E(t) i Ipol(t) przy skokowej zmianie zmianie potencjału/prądu.
 • Pomiar krzywych E(t) i Ipol(t) przy wymuszeniu galwanostatycznym. 
 • Pomiar widm impedancyjnych. 

Wymagania dotyczące próbek

Próbki płaskie, metaliczne (przewodzące).

Wymiary Długość
[mm]
Szerokość
[mm]
Grubość
[mm]
minimalne 10 10
maksymalne 50 20

Osoba kontaktowa

mgr inż. Jolanta Gąsiorek
🚪 B1/605 „tramwaj”
📞 +48 71 320 47 70
✉️ jolanta.gasiorek@pwr.edu.pl

Przykładowe wyniki pomiarów 

Adhesion and corrosion resistance of laser-oxidized titanium in potential biomedical application

Zdjęcie 1 z 4

Impedance parameters of titanium grade 2 in SBF solution, where: RS- solution resistance, RP – oxide passive layer resistance, YP – oxide passive layer admittance, NP – shape factor. see full article