Spektrofotometr UV-VIS

Krótka charakterystyka

Spektrofotometr UV/VIS Nicolet Evolution 100 jest uniwersalnym dwuwiązkowym spektrofotometrem umożliwiającym pomiary w zakresie 190 – 1100 nm. Dostosowany jest do kuwet prostokątnych od 1 do 100 mm i umożliwia zdejmowanie widm, pomiary przy stałej długości fali, pomiary kinetyczne i analizę ilościową. Spektrofotometr jest sterowany z zewnętrznego komputera PC z oprogramowaniem VISIONlite pracującym w środowisku Windows. Możliwy jest eksport wyników w formacie csv. 

Możliwości badawcze

  • zapisywanie i obróbki widm w wybranym zakresie długości fali (funkcja SCAN). Maksymalny zakres długości fali dla tego spektrofotometru wynosi 190-1100 nm.

  • zapisywanie zmian absorbancji próbki zależnych od czasu przy określonej długości fali (funkcja RATE).

  • zapisywanie absorpcji próbki przy pojedynczych długościach fali (funkcja FIXED). Możliwe jest tutaj ustawienie opóźnienia początkowego oraz liczby pomiarów powtarzanych i czas przerwy pomiędzy nimi.

  • ilościowe określanie składników zgodnie z prawem Beer’a (funkcja QUANT). Procedura ta pozwala na utworzenie funkcji kalibracji i wykorzystywanie jej do pomiarów.

Wymagania dotyczące próbek

Ciecze, próbki stałe po rozpuszczeniu.

Osoba kontaktowa

dr Beata Borak
🚪 B1/601
📞 +48 71 320 32 21
✉️ beata.borak@pwr.edu.pl  

Przykładowe wyniki pomiarów

ZnO sol-gel oxide coatings as materials for UV optical filters

Zdjęcie 1 z 2

UV-Vis spectra for ZnO coatings: (a) glass slide, (b) 1lc before thermal stabilization, (c) 1lc stabilized at 200⁰C, (d) 2lc stabilized at 200⁰C, (e) 3lc stabilized at 200⁰C, (f) 4lc stabilized at 200⁰C, (g) 5lc stabilized at 200⁰C, (h) 5lc stabilized at 400⁰C for 10 min, (i) 5lc stabilized at 400⁰C for 20 min. see full article