Spektrometr Ramana LabRam HR800 Horiba Jobin Yvon

Krótka charakterystyka

LabRAM HR800 jest zintegrowanym systemem do spektroskopii ramanowskiej, składa się z mikroskopu optycznego sprzężonego ze spektrometrem o ogniskowej 800 mm wyposażonym w dwie siatki dyfrakcyjne (800 i 1600 rys/mm), wielokanałowy detektor CCD (1024×256 pikseli) chłodzony powietrzem (ogniwo Peltiera, T=-70ºC) oraz laserów stosowanych jako źródło wzbudzenia. Mikroskop optyczny OLYMPUS wyposażony jest w obiektywy: 10x, 50x, 100x. Do obserwacji próbki oraz rejestracji obrazu w świetle widzialnym służy kamera video. Spektrometr umożliwia pomiar w zakresie 50-4000 cm-1.

Jako źródło wzbudzenia stosowane są lasery o określonej długości fali:

  • dioda laserowa (785 nm)
  • laser He-Ne (633 nm, 20 mW)
  • laser Ar-Kr (488 nm i 514.5 nm)

Każda linia lasera wymaga zastosowania właściwego dla niej filtra wycinającego. Układ filtrów neutralnych (0.3, 0.6, 1, 2, 3, 4) umożliwia regulację mocy laserów kierowanych na próbkę.

System korzysta z oprogramowania LabSpec, które służy do akwizycji i analizy danych oraz steruje wszystkimi urządzeniami służącymi do spektroskopii ramanowskiej. Możliwy jest eksport danych w formacie txt a zdjęć w formacie jpg i tif.

Wymagania dotyczące próbek

Spektrometr umożliwia pomiar materiałów w formie stałej (warstwy, proszki) i ciekłej.

Osoba kontaktowa

dr Beata Borak
🚪 B1/601
📞 +48 71 320 32 21
✉️ beata.borak@pwr.edu.pl

Przykładowe widma Ramana

The Reasons for Different Kinetics of the Norrish-Yang Reaction in Crystals. Structural and Spectroscopic Studies

Zdjęcie 1 z 8

Raman spectra for crystal 1. see full article