ThetaMetrisis FR-pRo/UV-VIS

Krótka charakterystyka

Urządzenie składa się z jednostki podstawowej wraz z komputerem i oprogramowaniem FR-Monitor z bazą ponad 350 materiałów. Jednostka podstawowa jest to spektrometr wyposażony w lampy: halogenową i deuterową pozwalające na pomiar w zakresie długości fal 200-850 nm. Natężenie światła jest sterowane programowo. Płyta górna będąca stolikiem dla próbek ma wymiary 340 mm na 200 mm i ma nawiercone gwinty M6. Urządzenie to pozwala na pomiary absorbancji / transmitancji i odbicia i służy do charakteryzacji folii pod w kontrolowanej temperaturze i środowisku otoczenia. Możliwość pomiaru współczynnika załamania światła z wykorzystaniem najpopularniejszych modeli: Cauchyego , SellmeiraForouhiego-Bloomera i Lorentza. Pozwala określić grubość warstw (jednowarstwowe/ wielowarstwowe) w zakresie od 1 nm do 80 µm, a przy jednoczesnym pomiarze współczynnika załamania światła i grubości pomiar możliwy od 50 nm. 

Możliwości badawcze 

Pomiary absorbancji / transmitancji i odbicia, współczynnika załamania światła oraz grubość filmów. 

Wymagania dotyczące próbek 

Wielkość próbki 8-200mm, waga do 9 kg. Powierzchnia badawcza powinna być płaska i gładka. 

Osoba kontaktowa 

mgr inż. Natalia Kaczmarczyk
🚪 B1/605 „tramwaj”
📞 +48 71 320 47 70
✉️ natalia.kaczmarczyk@pwr.edu.pl
 

Przykładowe wyniki pomiarów 

przykładowy odczyt z urządzenia: Pomiar grubości warstwy Si3N4-SiO2 na krzemie

Zdjęcie 1 z 2