Katalog usług

TECHNOLOGIA I ZASTOSOWANIE

Wytwarzanie materiałów otrzymywanych metodą zol-żel:

  • powłok funkcyjnych (np. hydrofobowych, proadhezyjnych, uszczelniających, zabezpieczających przed korozją, bioaktywnych) na podłożach polimerowych, metalicznych, ceramicznych.
  • materiałów proszkowych o różnorodnym kształcie ziaren (nanorurki/nanodruty, nanopręty) wykazujących zróżnicowaną aktywność (biologiczną, optyczną, magnetyczną) mogących służyć jako domieszki/aktywatory/ napełniacze materiałów tekstylnych, budowlanych, filtrów itp.

Modyfikacje materiałów używając metody zol-żel. 

BADANIA I ESKPERTYZA

Badania morfologii powierzchni ciał stałych w mikro- i nanoskali oraz analiza pierwiastkowa.                     >> szczegóły dot. pomiarów <<

Badania struktury krystalicznej: pomiar stałej sieciowej, jakościowa analizę fazową, oznaczanie struktur krystalicznych nowych związków metodą Rietvelda, wyznaczanie średniej wielkości krystalitów substancji stałych, badanie tekstury ciał stałych np. w blachach i drutach po operacjach walcowania, wyciągania itp.
                                                                                  >> szczegóły dot. pomiarów <<

Pomiar dyspersyjnych widm Ramana.
                                                                                  >> szczegóły dot. pomiarów <<

Badania spektrofluorymetryczne oraz rejestracja i analiza widm emisyjnych i wzbudzeniowych próbek.
                                                                                  >> szczegóły dot. pomiarów <<

Pomiar krzywych chrono-volt-amperometrycznych oraz widm impedancji układów elektrochemicznych.
                                                                                  >> szczegóły dot. pomiarów <<

Pomiary piknometryczne: badanie permeacji gazu, pomiary powierzchni właściwej proszków, określenie wielkości porów w filtrze metodą pęcherzykową.            >> szczegóły dot. pomiarów <<

Badania barierowości folii i cienkich płytek wykonanych z materiałów polimerowych.                 >> szczegóły dot. pomiarów <<

Pomiary absorbancji, transmitancji i odbicia, współczynnika załamania światła oraz grubość filmów.
                                                                                  >> szczegóły dot. pomiarów <<

Pomiary kąta zwilżania oraz swobodnej energii powierzchniowej ciał stałych.                                                        >> szczegóły dot. pomiarów <<