Aparatura

  • Skaningowy mikroskop elektronowy (SEM) S-3400N firmy Hitachi
  • Proszkowy dyfraktometr rentgenowski Ultima IV firmy Rigaku
  • Wysoko rozdzielczy spektrometr Ramana z FTIR LabRam HR800 firmy Horiba Jobin Yvon
  • Spektrofotometr emisyjny z układem do pomiarów czasów życia FluoroMax-4 firmy Horiba Jobin Yvon
  • Spektrofluorymetr z mikroskopem Fluorolog-3 firmy Horiba Jobin Yvon
  • Dwuwiązkowy spektrofotometr absorpcyjny UV/VIS Evolution 100 firmy Thermo
  • Mikroskop sił atomowych (AFM) XE-100 firmy Park System
  • System do pomiaru porowatości ASAP 2020 firmy Micromeritics