Spektrofotometr UV-VIS

Spektrofotometr UV/VIS Nicolet Evolution 100 jest uniwersalnym dwuwiązkowym spektrofotometrem umożliwiającym pomiary w zakresie UV i VIS (190 -1100 nm). Spektrometr jest sterowany z zewnętrznego komputera PC z oprogramowaniem VISIONlite pracującym w środowisku Windows.